ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล"

10 ก.ค. 2567

|

อ่าน : 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล"

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567

ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/ท่าน

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://forms.gle/4eVrugSme7ygjN6D7