ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "จุลินทรีย์โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช"

26 มิ.ย. 2567

|

อ่าน : 21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "จุลินทรีย์โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช"

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

ค่าลงทะเบียน 2,600.- บาท/ท่าน

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://forms.gle/4eVrugSme7ygjN6D7