ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ และการยืดอายุการเก็บ"

5 มิ.ย. 2567

|

อ่าน : 13 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ และการยืดอายุการเก็บ"

อบรมวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน 1,800.- บาท/ท่าน

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://forms.gle/4eVrugSme7ygjN6D7