ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ"

20 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 34 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาชีพ) "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ"

อบรมวันที่ 15 .. 2566 ค่าลงทะเบียน 1,700.- บาท/ท่าน
------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223  (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://shorturl.asia/tXeWs  หรือ  สแกนคิวอาร์โค้ด