พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน

27 ก.ค. 2566

|

อ่าน : 31 ครั้ง

           เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  นำโดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ,
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน