พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Temasek Polytechnic สิงค์โปร์

4 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2566 คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ หัวหน้าหน่วยทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Temasek Polytechnic สิงค์โปร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  Mr. Peter Lam, Principal & CEO และคุณชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสิงค์โปร์เป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งร่วมทำ workshop เรื่อง Future Food Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์