ภาพกิจกรรมการจัดประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566

25 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 56 ครั้ง

 

ภาพกิจกรรมการจัดประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลงานจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ารอบดังนี้

กลุ่ม 1 - S02 ขนมขบเคี้ยวจากกากถั่วเหลือง (Okara snack)
โดย คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป และคณะ

กลุ่ม 1 -
J03 ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมหมักย่างสำเร็จรูปพร้อมบริโภคตรา Vegan Goods
โดย คุณญาธิปวีร์ ปักแก้วและคณะ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ


กลุ่ม 3 - J01 นวัตกรรมขจัดไขมัน FOGIATK (โฟกีแทค)
โดย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล และคณะ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ