รายการทันโลก...ยามบ่าย EP - 33 สัมภาษณ์ : ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

7 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 12 ครั้ง

 

รายการทันโลก...ยามบ่าย EP - 33
สัมภาษณ์ : ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเด็น : โอกาสของประเทศไทยด้านอาหารมูลค่าสูง
ออกอากาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.05 14.55 .

---------------------------

ช่องทางการรับชม
Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. https://www.facebook.com/kuradio1107/?locale=th_TH
Youtube : KU Radio Thailand
วิทยุ ม.ก. 1107 kHz และเครือข่าย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทางช่องทางออนไลน์ทุกแฟลตฟอร์ม