ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 64 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอบคุณรูปภาพจาก : PRKU - งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/media/set?vanity=PublicRelations.KU&set=a.762874508966280