วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี

18 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 37 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน