วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1

26 มิ.ย. 2567

|

อ่าน : 16 ครั้ง

26 มิถุนายน 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน