วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 87 ปี

1 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 40 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 87 ปี  โดยมี ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย  คณบดีคณะวนศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานน้ำตก หน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน