วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี

1 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 24 ครั้ง

1 พฤษภาคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี โดยมี ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย และคณะผู้บริหารคณะวนศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานน้ำตก หน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน