วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

9 มี.ค. 2566

|

อ่าน : 44 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566  ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี โดยมี รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน