วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54

28 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 33 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54 โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณะบดี คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ  ณ อาคาร 4 (อาคารหลังใหม่) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน