วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 11

4 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 25 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 11 โดยมี รศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อม EV 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน