วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 80 ปี

24 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 65 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 80 ปี โดยมี รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน