วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี

1 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 37 ครั้ง

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์