วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 23 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคุณสุพรรณี หงษ์ทอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดให้การต้อนรับ ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน