วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

2 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 36 ครั้ง

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร และบุคลากรศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี โดยมี รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน