วันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

28 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน