วันสถาปนาครบรอบ 43 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 มิ.ย. 2567

|

อ่าน : 11 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน