สายกินสายช้อป มาเดินเลือกซื้อกันได้แล้ว ตลาดนัด IFRPD Winter market festival

20 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 29 ครั้ง

สายกินสายช้อป  มาเดินเลือกซื้อกันได้แล้ว ตลาดนัด IFRPD Winter market festival

 

ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 13.00 น.

ณ โถงชั้น G อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน