เสนอผลงานการบรรยาย เรื่อง “Application of 16S ribosomal RNA gene sequencing microbiome innovation in food safety and quality assurance”

31 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 15 ครั้ง

 

ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา นักวิจัยชำนาญการ  ได้รับการคัดเลือกทุนสนับสนุนการเดินทางจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ไปนำเสนอผลงานการบรรยาย เรื่อง “Application of 16S ribosomal RNA gene sequencing microbiome innovation in food safety and quality assurance” การประชุม IAEA International Symposium on Food Safety and Control ที่จัดขึ้นโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย