ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจความเป็นระบบตามแนวทางของระบบคุณภาพ KUQS

27 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 17 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจความเป็นระบบตามแนวทางของระบบคุณภาพ KUQS ของสำนักงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุจิตตา เรืองรัศมี คณะเกษตร, ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคุณวาสิฎฐี ไวตี สำนักงานพัฒนาคุณภาพ ในการตรวจความเป็นระบบตามแนวทางของระบบคุณภาพ KUQS ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมจ่ามงกุฎ (ห้อง 214) อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน