ให้การต้อนรับคณะจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

23 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ ด้านโภชนาการ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์อาหาร  โดยมี ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย, ดร.หทัยชนก กันตรง หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป และคุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน