ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

21 ก.พ. 2566

|

อ่าน : 22 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ โรงงานผลิตอาหาร 1 ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร และศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน