[ประชาสัมพันธ์] กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ

4 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 57 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUIC) ขอเชิญชวนบุคลากรของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้การประกอบอาหารเป็นสื่อกลาง

 

กิจกรรมนี้ กำหนดจัด 4 ครั้ง โดยมีโจทย์เป็นอาหารไทย 4 ภาค ดังนี้

 • รอบที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 - โจทย์ อาหารเหนือ
 • รอบที่ 2 :  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 - โจทย์ อาหารอีสาน
 • รอบที่ 3 :  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 - โจทย์ อาหารภาคกลาง
 • รอบที่ 4 :  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 - โจทย์ อาหารใต้

เวลา: 13.15 - 16.00 น.

สถานที่: ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสู่โลก ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน

รูปแบบกิจกรรม:

 • บุคลากรสถาบันอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบอาหารไทย 4 ภาค ตามโจทย์ในแต่ละรอบ (รอบละ 2 เมนู ที่คัดเลือกภายในกลุ่มผู้สมัครในรอบนั้นๆ)
 • นิสิตชาวต่างชาติจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ประกอบอาหารพื้นถิ่นของตนเอง (รอบละ 2 เมนู ที่คัดเลือกภายในกลุ่มผู้สมัครในรอบนั้นๆ)
 • ประกอบอาหารทีละ 1 เมนู ให้เวลาเมนูละ 30 นาที โดยมีเจ้าของเมนูเป็นผู้นำประกอบอาหาร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เหลือคอยเป็นผู้ช่วย
 • ร่วมกันชิมอาหารหลังทำเสร็จแต่ละเมนู และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเมนูนั้นๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษตามความถนัดของตน

หมายเหตุ:

 • ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 รอบ แต่ละรอบจำกัดจำนวน 10-15 คน
 • ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 • สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนที่กำหนดไว้
 • ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อน
 • สนับสนุนค่าวัตถุดิบ 1,000 บาท ต่อ 1 เมนู

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/26cqF83WG1znpBTb9

 

สอบถามเพิ่มเติม:

เบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ (งานบริหารและธุรการ)

หมายเลขภายใน 1217

อีเมล ifrblpa@ku.ac.th