[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันอาหาร

4 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 40 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการการส่งเสริมระบบนิเวศนานาชาติในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กำหนดจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรวิจัยของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

 

หลักสูตร: English Presentations for International Conferences ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ

 1. Structuring academic presentations
 2. Preparing your slides and scripts
 3. Giving powerful introductions
 4. Describing methodology and results
 5. Impressive conclusions and dealing with questions and answers

ระยะเวลาเรียน: 10 ชั่วโมง (5 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง)

วิทยากร: อาจารย์ชาวไทย/อาจารย์ชาวต่างชาติ จากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 

กำหนดการเรียน:

 • ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 • ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 • ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 • ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 • ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องอบรม 232 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน

 

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

https://forms.gle/MdaEfbAkHaDxU1Ff7

 

หมายเหตุ:

 • รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่าน เท่านั้น!
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตร
 • วันและเวลาเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามเพิ่มเติม:

เบญจลักษณ์

หมายเลขภายใน 1217

อีเมล ifrblpa@ku.ac.th