[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอาหาร

4 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 60 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการการส่งเสริมระบบนิเวศนานาชาติในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กำหนดจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการปฏิบัติงานประจำวัน โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

 

หลักสูตร: การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (Basic Conversations in Workplace) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ

 1. การแนะนำตัวเอง (Greeting and Self-introduction)
 2. การรับโทรศัพท์ (Making a Phone Call)
 3. การแสดงความคิดเห็น (Expression and Explaining Ideas)
 4. การเตรียมการประชุม (Preparing for Meeting)
 5. การเขียนอีเมลเบื้องต้น (Basic E-mail Writing)

ระยะเวลาเรียน: 10 ชั่วโมง (5 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง)

วิทยากร: อาจารย์ชาวไทย/อาจารย์ชาวต่างชาติ จากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 

กำหนดการเรียน:

 • ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 • ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 • ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 • ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 • ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องอบรม 232 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน

 

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

https://forms.gle/SraLVA4d5G8hCmbn8

 

หมายเหตุ:

 • รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่าน เท่านั้น!
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตร
 • วันและเวลาเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามเพิ่มเติม:

เบญจลักษณ์

หมายเลขภายใน 1217

อีเมล ifrblpa@ku.ac.th