"วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด ป้าอ้วน หมู่ 3" ชื่อเสียงก้าวไกล สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้

6 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 158 ครั้ง

#คลองสามวา >>> "วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด ป้าอ้วน หมู่ 3" ชื่อเสียงก้าวไกล สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้ #ผู้ประกอบการหญิงในชุมชน

(6 พ.ย.66) เวลา 13.30 น. นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ให้การต้อนรับ ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร หัวหน้าโครงการฯ และคุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ พร้อมด้วยนางสายหยุด ยศกลาง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด (ป้าอ้วน หมู่ 3) ในการนำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

 

ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการประเภทที่ปรึกษา ชื่อโครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในยุคดิจิทัลในประเทศไทย (Women’s Economic Empowerment in the Digital Age in Thailand) ให้แก่ Ministry of Women Affairs of the Kingdom of Cambodia ภายใต้กรอบความร่วมมือ Lancang - Mekong Cooperation (LMC) Special Fund ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจและดิจิทัลของสตรีในระดับชุมชน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในกลุ่ม LMC

โดยได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด (ป้าอ้วน หมู่ 3) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในยุคดิจิทัล ผลิตภัณฑ์สินค้าปลาส้มสด - พร้อมทาน น้ำพริกปลาส้ม บนร้านค้าออนไลน์ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมการตลาดดิจิทัล "เป้าหมายทางธุรกิจและการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ" ขยายโอกาสทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ผู้ประกอบการหญิงในชุมชน

ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กล่าวว่า "ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างการต่อยอด การนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ มีคุณค่า กอปรกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ "9 ดี 9 ด้าน" #เศรษฐกิจดี หนุนเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

สำนักงานเขตคลองสามวา ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมที่จะร่วมพัฒนา ต่อยอด ขยายผล ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในพื้นที่อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับวิสาหกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้แก่ตัวเองและครอบครัว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข"

การนี้ มีนายพีรวัส พูนวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา นางสาวมะลิวัลย์ โนคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เข้าร่วม ณ ห้องโสณมัย 2 สำนักงานเขตคลองสามวา

#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

#เศรษฐกิจดี

 

ขอบคุณข่าวและภาพข่าวจาก : Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา

https://www.facebook.com/khlong3wa