Exclusive Talk กินปลอดโรค อยู่ปลอดภัย ในหน้าร้อน กับ อ.ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

8 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 56 ครั้ง

Exclusive Talk กินปลอดโรค อยู่ปลอดภัย ในหน้าร้อน กับ อ.ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน นักวิจัยปฏิบัติการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์