มันเชส์ ทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นายวรพล เพ็งพินิจ และนางสาวอมรรัตน์ ดวงจำปา จึงได้ทำการพัฒนา “นูมันเช่ส์” ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่เลือกใช้ถั่วเขียวมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต พร้อมเพิ่มประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สแนคเพื่อสุขภาพที่มีโปรตีนสูง ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก ถั่วเขียวผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบกรอบ รสโนริสาหร่าย เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย อุดมด้วยโปรตีนจากถั่วเขียวและสาหร่ายเกลียวทอง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างจากขนมขบเคี้ยวในท้องตลาดทั่วไปที่มักมีส่วนผสมของแป้งเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่นี้ มีถั่วเขียวผ่าซีกเลาะเปลือกเป็นส่วนประกอบหลัก และเสริมด้วยสาหร่ายเกลียวทอง เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้โดดเด่น เนื่องด้วยสาหร่าย เกลียวทองหรือสาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วยเซลล์ทรงกระบอกต่อกันไม่มีกิ่งก้าน และบิดตัวเป็น เกลียว เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน และกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายทุกชนิด เป็นวัตถุดิบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา ขึ้นมีคุณสมบัติเชิงสุขภาพอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ สีเขียวเข้มของสาหร่ายเกลียวทอง ยังมีผลต่อสีของผลิตภัณฑ์ ทำให้มีสีเขียวอ่อนตาม ธรรมชาติ เป็นลักษณะปรากฏสำคัญของผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับและดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้นด้วยกระบวนการผลิต นูมันเช่ส์ ใช้เทคโนโลยี การผลิตแบบเอกซ์ทรูชั่น โดยนำส่วนผสมต่างๆเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์และนำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนหรือนำมาเคลือบเพิ่มเติมเพื่อปรุงแต่ง กลิ่นรสต่างๆ เป็นการใช้วิธีการอบแทนการทอด ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวชนิดใหม่ มีสี เนื้อสัมผัส และรสชาติกรอบมัน ที่ทานเพลิน เคี้ยวมัน และถูกใจผู้บริโภค ตามชื่อผลิตภัณฑ์ “นูมันเช่ส์ (Nu Munchees)” ซึ่งสื่อความหมายถึง สแนคที่มีประโยชน์ (Nu มาจาก Nutrition และ Munchees มาจาก Munchy ซึ่งหมายถึง ของทานเล่น) ด้วยกระบวนการผลิตนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดรับตามกระแสการใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง