การบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus"

5 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยคณะกรรมการวิจัย ได้รับเกียรติจาก Professor Jean-Xavier Guinard, Ph.D.
นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในสาขา Sensory and Consumer Research จาก  University of California at Davis สหรัฐอเมริกา
ในการบรรยายพิเศษเรื่อง "
Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy,
Sustainable, and Delicious Menus" เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป
โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.30-10.30 น.
ณ ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน์ 
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วม Special Talk นี้ โปรดลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งผ่าน QR code หรือลิ้งค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxQzolEmS4-zfLE10MWkh6XtkrQv9SHIw2M2xp8OxaeXmQfA/viewform?usp=sf_link