การบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus"

20 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 43 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยคณะกรรมการวิจัย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus" เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก Professor Jean-Xavier Guinard, Ph.D. นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในสาขา Sensory and Consumer Research จาก  University of California at Davis สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องหยกมณี (211) อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน