การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวในลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

31 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 55 ครั้ง

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวในลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องละอองฟ้า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมภาพเพิ่มเติม >>