การสัมมนา หัวข้อ "โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ MICROBIAL ALTERNATIVE PROTEIN"

2 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 50 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ "โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ MICROBIAL ALTERNATIVE PROTEIN" วิทยากรโดย ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์ นักวิจัยชำนาญการ และ ดร.ธีระ ธุรกิจ นักวิจัย ฝ่ายฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา MR 220 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)