การสัมมนา หัวข้อ Safety of Alternative Protein – Food Allergy concern

31 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 41 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ Safety of Alternative Protein – Food Allergy concern วิทยากรโดย คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา MR 220 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)