กิจกรรมงานครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อย อร่อยได้

6 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 41 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 คุณวาสนา  นาราศรี นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ และ ดร.ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อย อร่อยได้ จัดขึ้นโดย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการลดโซเดียมในอาหาร อีกทั้ง คุณวาสนา นาราศรี ยังเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “อยากลดโซเดียม ทำอย่างไรได้บ้าง” โดยงานจัดขึ้น ณ Zone Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ