กิจกรรม Unfolding Future of Food with Asian Wisdom ในงาน Food Ingredients Asia 2023

20 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทนพูดคุยในกิจกรรม Unfolding Future of Food with Asian Wisdom ในงาน Food Ingredients Asia 2023 ดังนี้

***วันที่ 20 ก.ย. 66 หัวข้อ
Personalized and Function Food
>>โดย
ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

***วันที่ 22 ก.ย. 66 หัวข้อ UNFOLOING FUTURE OF ALTERNATIVE PROTEIN
>>โดย ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย / นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์