ขอหยุดให้บริการจำหน่ายอาหาร ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

27 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 42 ครั้ง

เรียน ลูกค้าห้องอาหารสหโภชน์      

           ห้องอาหารสหโภชน์ ขอหยุดให้บริการจำหน่ายอาหาร ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 และเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567  เนื่องจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์