ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific และ Future CHEM INTERNATIONAL

18 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 49 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “วิตามินและการทดสอบหาปริมาณวิตามินในอาหาร (Vitamins and Determination of Vitamin Content in Food) และการสกัดสารด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid (CO2) Extraction)”

โดย ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 7 กันยายน 2566  เวลา 10.00 – 12.00 น.

Conference Room A ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

หัวข้อบรรยาย :

   >> วิตามินในอาหาร
โดย
คุณนภาพร มฤธนนท์ นักวิทยาศาสตร์ หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ

   >>การทดสอบหาวิตามินในอาหาร

โดย คุณรัชนีภรณ์ พูนพานิช นักวิทยาศาสตร์ หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ

   >>การสกัดสารด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid (CO2) Extraction)

โดย ดร.สุมิตรา บุญบำรุง นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific และ Future CHEM INTERNATIONAL
ได้ฟรีที่ : https://thailandlabregistration.com/Registration/ChooseTypeRegis.aspx?codeInv=THLAB1010
หรือ Scan QR Code