ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลหรือ Digital Transformation"

3 เม.ย. 2567

|

อ่าน : 40 ครั้ง

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลหรือ Digital Transformation"
วิทยากรโดย ผศ.ดร.วีระยุทธ์ พิมพาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องละอองฟ้า (305) ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน

รายละเอียดกิจกรรม อ้างอิง : [https://kasets.art/R7FrfC]

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อ้างอิง : [https://forms.gle/HwKS9onGVcSZiWmK6]

**ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 10 เมษายน 2567**