ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ฟรี!!! ผ่านโปรแกรม Zoom

16 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 56 ครั้ง

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ฟรี!!! ผ่านโปรแกรม Zoom

          -ครั้งที่ 7 : หัวข้อ "การควบคุมน้ำหนัก การทำ IF"
           วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00-11.00 น.

          -ครั้งที่ 8 : หัวข้อ "การยืดอายุการเก็บรักษา : ผัก ผลไม้"
           วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

วิทยากร:  ดร.พิศมัย ศรีชาเยช  ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

          เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  จัดโดย  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (ETO) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจสมัครที่ลิงค์ >>  https://forms.gle/61XsLrpdrgZpixr37