ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 55th IFRPD Open House

17 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 48 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 55th IFRPD Open House ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

     -การเยี่ยมชมโรงงานผลิต (รอบ 10.00 น. และ 11.00 น.)

โรงงานผลิต 1 : กระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน และการผลิตขนมอบ เช่น โปรตีนเกษตร  และ ขนมผิงเกษตร

 

โรงงานผลิต 2 : กระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ได้แก่ กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ กระบวนการสเตอริไรส์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุขวด น้ำปลาหวาน น้ำนมถั่วเหลือง 

     -การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) (รอบ 10.00 น. และ 11.00 น.)

 

            ท่านจะได้พบกับ งานบริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบอาหาร ตั้งแต่การรับตัวอย่าง จนถึง การรับรายงานผลการทดสอบ มีแจกของที่ระลึก และคูปองส่วนลด เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชม

     -กิจกรรม Food Clinic (เปิดคลินิก 9.00-15.30 น.)

 

            กิจกรรม Food Clinic เป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอาหาร การแปรรูปอาหารต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีรายการงานวิจัยที่พร้อมนำไปต่อยอดหรือผลิตในเชิงพาณิชย์ และบริการวิชาการอื่นๆ เช่น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ แนะนำทุกท่านอีกด้วย

Noted!! กิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน เปิดเพียง 2 รอบ เท่านั้น (รอบ 10.00 น. และ 11.00 น.)

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

----------------------------------------

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ :  https://forms.gle/qN9VDqQVk6adgSWS6

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02 579 5587