ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566

24 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 39 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30-13:30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายละเอียดบทความที่ได้รับและไม่ได้รับรางวัล และรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่
:
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=83222

แบบตอบรับเข้าร่วมงานมอบรางวัลผลงานวิจัย ปี 2564 และงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUk46ntIp78JDPqek3NlUQPr6Mq0ny16OnENUZn2YrVmISnQ/viewform?fbclid=IwAR0x_svCSkFtHlBo3qZswFoWLq7Gf7GejJ3GJlhXcu1pFfmy6VZVW718nuw