ขอเชิญร่วมวางแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 41 ครั้ง

ขอเชิญร่วมวางแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

ในโอกาสครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 6.45 - 8.15 น.

ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์