ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

19 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 69 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์  ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมดังนี้

       -กิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้อาวุโส

       -กิจกรรมตลาดนัด IFRPD Summer Market Festival

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน