ขอแจ้งหยุดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 13.00 น.

28 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 44 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอแจ้งหยุดให้บริการ    

     -ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์   (KU Food Outlet)    

     -ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 13.00 น.

เนื่องจากสถาบันฯ จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้