ขอแสดงความยินดีกับ คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

15 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 46 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ